รวมคลิบพระคุณครู

 

รวมคลิบพระคุณครู

 

 

thaigogenius.com เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระคุณครู เพราะเชื่อเป็นแน่ว่า พวกเราทุกคนที่มีโอกาสได้เรียน จะต้องมีครูกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคุณครูตั้งแต่ ระดับอนุบาล  ประถม  มัธยมต้น - ปลาย อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย ต่างจะต้องมีครูกันทั้งน้น พระคุณครูนั้นเปรียบกับสเหมือนกับ เรือจ้างที่มีเป้าหมายจะต้องพานักเรียนทุกคน ส่งให้ถึงฝั่งและรอดปลอดภัยทุกคน ต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องไปให้ถึงฝัน ที่แต่ละคนฝันเอาไว้ด้วยตัวของตนเอง

 

เราจึงได้รวบรวมคลิบของพระคุณครูมาให้ทุกท่านเลือกรับชมกัน

 

 

 

 

คลิบพระคุณครู ไม่มีวันเกษีณ พ.ศ.2556

 

 

 

 

คลิบพระคุณครู พ.ศ.2554

 

 

 

 

คลิบพระคุณครู พ.ศ.2552

 

 

 

 

คลิบพระคุณครู พ.ศ.2551

 

 

 

 

คลิบพระคุณครู

 

 

 

 

คลิบพระคุณครู

 

 

 

 

 

คลิบพระคุณครู (เพลงครูกระดาษทราย)