วัดไร่ขิง นครปฐม

 

วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

 

มิสเตอร์โกะ ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ ที่นี่คือ วัดไร่ขิง เหมาะกับคนที่ชอบทำบุญ หรือไปพักผ่อนหย่อนใจ รับความร่มรื่น ทำจิตใจให้เบิกบาน ไม่ว่าคุณจะไปกับครอบครับหรือ ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหายต่างๆ กิจกรรมที่สามารถทำได้อาทิเช่น ไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง ให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำ  และล่องเรือชมวิว ทิวทัศน์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ หรือจะไปช๊อปปิ้งต่อที่ ตลาดดอนหวาย ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมาก แต่เท่าที่ทราบ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ก็จะไปทั้งสองแห่งทั้ง วัดไร่ขิง และ ตลาดดอนหวาย

 

 

วัดไร่ขิงแต่เดิมเป็นแค่วัดราษฏร์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งตั้งติดอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน) สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี ๒๕๓๓

 

 วัดไร่ขิงปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่วัดและพื้นที่ธรณีสงฆ์รวม ๒๔๔ ไร่ ๘๙ ตารางวาในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ได้มีผู้เล่าต่อกันมาว่ามีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลายจนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนในแถบนี้ว่า “ไร่ขิง” ต่อมาเมื่อมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านดังนั้นวัดจึงได้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชนว่า “วัดไร่ขิง”...

 

 

 ประวัติการสร้างวัดไร่ขิง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ซึ่งอยู่ระหว่างปลายรัชกาลที่ ๓ กับต้นรัชกาลที่ ๔ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก ป.ธ.๓) ซึ่งเป็นชาวเมืองนครชัยศรี เมื่อครั้งที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่ต่อมาท่านได้กลับมาสร้างวัดไร่ขิงและวัดดอนหวายซึ่งเป็นบ้านโยมบิดา และมารดาของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) มรณภาพในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี ๒๔๒๗ องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง ๔ ศอก ๑๖ นิ้วเศษประดิษฐานอยู่บนฐานอยู่บนฐานชุกชี ๕ ชั้น จากหนังสือประวัติของวัดไร่ขิงได้กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนโดยนำล่องมาทางน้ำด้วยการทำแพไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าแพลูกบวบรองรับองค์พระปฏิมากรณ์ เมื่อถึงหน้าวัดไร่ขิงจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดี จึงมีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกันในขณะที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแพ สู่ปะรำพิธีได้เกิดอัศจรรย์แสงแดดที่แผดจ้ากลับพลันหายไป ความร้อนระอุในวันสงกรานต์ก็บังเกิดมีเมฆดำมืดทะมึนลมปั่นป่วน ฟ้าคะนอง และบันดาลให้มีฝนโปรยลงมาทำให้เกิดความเย็นฉ่ำและเกิดความปิติ ยินดีกันโดยทั่วหน้าประชาชนที่มาต่างก็พากันตั้งจิตอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกันว่า “หลวงพ่อจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนร้ายคลายความทุกข์ให้หมดไป ดุจสายฝนที่เมทนีดลให้ชุ่มฉ่ำ เจริญงอกงามด้วยธัญญาหารฉะนั้น”..........

 

 

 

 

 

 ตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับมีพระพุทธรูปลอยน้ำมา ๕ องค์ก็มี ๓ องค์ก็มี โดยเฉพาะในเรื่องที่เล่าว่ามี ๕ องค์นั้น ตรงกับคำว่า " ปัญจภาคี ปาฏิหาริยกสินธุ์โน " ซึ่งได้มีการเล่าเป็นนิทานว่า ในกาลครั้งหนึ่ง  มีพี่น้องชาวเมืองเหนือ ๕ คน ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ชั้นโสดาบันมีฤทธิ์อำนาจทางจิตมากได้พร้อมใจกันตั้งสัตย์อธิฐานว่าเกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบารมีช่วยให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์แม้จะตายไปแล้ว ก็จะขอสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้ได้พ้นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพานครั้งพระอริยบุคคลทั้ง ๕ องค์ ได้ดับขันธ์ไปแล้ว ก็เข้าไปสถิตในพระพุทธรูปทั้ง ๕ องค์จะมีความปรารถนา
ที่จะช่วยคนทางเมืองใต้ที่อยู่ติดแม่น้ำให้ได้พ้นทุกข์จึงได้พากันลอยน้ำลงมาตามลำน้ำทั้ง ๕ สาย เมื่อชาวบ้านตามเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำเห็นเข้า จึงได้อัญเชิญและประดิษฐานไว้ตามวัดต่างๆ มีดังนี้...


พระพุทธรูปองค์แรก ลอยไปตามแม่น้ำบางปะกงขึ้นสถิตที่วัดโสธรวรวิหาร เมืองแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกกันว่า "หลวงพ่อโสธร"

พระพุทธรูปองค์ที่ ๒ ลอยไปตามแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) ขึ้นสถิตที่วัดไร่ขิงเมืองนครชัยศรี    เรียกกันว่า "หลวงพ่อวัดไร่ขิง"

พระพุทธรูปองค์ที่ ๓ ลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสถิตที่วัดบางพลี เรียกกันว่า   "หลวงพ่อวัดบางพลี"แต่บางตำนานก็ว่า หลวงพ่อวัดบางพลีเป็นองค์แรกในจำนวน ๕ องค์ จึงเรียกว่า "หลวงพ่อโตวัดบางพลี”

พระพุทธรูปองค์ที่ ๔ ลอยไปตามแม่น้ำแม่กลอง ขึ้นสถิตที่วัดบ้านแหลม  เมืองแม่กลอง เรียกว่า  "หลวงพ่อวัดบ้านแหลม"..

พระพุทธรูปองค์ที่ ๕ ลอยไปตามแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นสถิตที่วัดเขาตะเคราเมืองเพชรบุรี   เรียกว่า "หลวงพ่อวัดเขาตะเครา"...

นี่แหละครับ ประวัติของวัดไร่ขิง และตำนานของหลวงพ่อวัดไร่ขิง ก็อยากเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยไปที่วัดไร่ขิง ให้ไปที่วัดสักครั้งเข้าทางถนนพุทธมณฑลสาย 5 จะมีป้ายบอกทางชัดเจนและใกล้ๆกันนั้นยังมีตลาดน้ำดอนหวาย ที่มีสินค้าขายมากมาย ของกิน อาหารอร่อยๆ ก็เพียบพร้อม รอให้ไปเที่ยวกันด้วยแล้วพบกัน ... ที่วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐมนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่เดินทางไปวัดไร่ขิง

 ที่มา http://www.wat-raikhing.com

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม